Spring naar inhoud

Home

Nog 70.000m² beschikbaar
Still 70.000sqm available

Op multimodaal bedrijventerrein Holtum-Noord realiseren wij een distributiecentrum met een oppervlakte van 143.000m² (Fase 1/2/3) en een distributiecentrum met een oppervlakte van 24.000m² (Fase 4) aan de overkant van de weg.

Logistic Campus Holtum is strategisch gelegen in het zuiden van Nederland, centraal in de EU-regio.
De locatie is uniek: op één plek een terrein van 18ha, met perfecte aansluiting op nationale en internationale wegen, spoor, luchthaven en waterwegen, wat maximale voordelen biedt voor intermodaal en multimodaal vervoer.

Fase 1 (47.400m²) is in gebruik genomen door diverse huurders
Fase 2 (49.800m²) is gedeeltelijk in gebruik genomen door diverse huurders
Fase 3 (45.500m²) mogelijkheid tot 18m vrije hoogte

Fase 4 (24.400m²) reeds verhuurd


On multimodal business park Holtum-Noord we are developing a distribution center with a total surface of 143.000sqm (Phase 1/2/3) and another distribution center of 24.000sqm (Phase 4) on the other side of the road.

Logistic Campus Holtum is strategically positioned in the south of The Netherlands, central in the EU region.
Its location is unique: one site of 18ha, with excellent access to national and international road, rail, air and water transportation routes, allowing maximum advantage for intermodal or multimodal transport.

Phase 1 (47.400sqm) is already in use by multiple tenants
Phase 2 (49.800sqm) is partially in use by multiple tenants
Phase 3 (45.500sqm) possible up to 18m free height

Phase 4 (24.400sqm) already rented