Home

Nog 60.000m² beschikbaar
Still 60.000sqm available

Op multimodaal bedrijventerrein Holtum-Noord realiseren wij een distributiecentrum met een oppervlakte van 148.000 vierkante meter.

Logistic Campus Holtum is strategisch gelegen in het zuiden van Nederland, centraal in de EU-regio.
De locatie is uniek: op één plek een terrein van 18ha, met perfecte aansluiting op nationale en internationale wegen, spoor, luchthaven en waterwegen, wat maximale voordelen biedt voor intermodaal en multimodaal vervoer.

Fase 1 (47.400m²) en Fase 2 (49.800m²) zijn bijna gereed voor ingebruikname.
Inmiddels is ook gestart met de bouw van Fase 3 (50.800m²).


On multimodal business park Holtum-Noord we are developing a distribution center with a total surface of 148.000 square meters.

Logistic Campus Holtum is strategically positioned in the south of The Netherlands, central in the EU region.
Its location is unique: one site of 18ha, with excellent access to national and international road, rail, air and water transportation routes, allowing maximum advantage for intermodal or multimodal transport.

Phase 1 (47.400sqm) and Phase 2 (49.800sqm) are almost ready for use.
Meanwhile construction of Phase 3 (50.800sqm) has also started.