Spring naar inhoud

Locatie

Bedrijventerrein Holtum-Noord ligt tussen de snelweg A2 en het Julianakanaal, midden tussen de snelweg kruispunten Het Vonderen (A73 / A2) en Kerensheide (A76-E314 / A2).

Logistic Campus Holtum heeft directe toegang tot de Barge & Rail Terminal in Born, welke dagelijks containervervoer biedt aan de belangrijkste havens van Rotterdam en Antwerpen met inbegrip van alle diensten die nodig zijn (meer informatie kunt u vinden op http://www.waalhaven-group.nl/bargeborn). Het is ook de enige inlandse haven met eigen Douane faciliteiten, waardoor de verzending rechtstreek vanuit Rotterdam naar Born kan plaatsvinden zonder vertraging.

De gemeente Sittard-Geleen (waartoe Born behoort) heeft een plan ontwikkeld voor de verbetering van het lokale spoorvervoer. Een nieuwe speciale noord-zuid lijn (OLS, ondergronds logistiek systeem) voor goederenvervoer is een onderdeel van dit plan.

Klik hier om de route naar Logistic Campus Holtum in Google Maps te openen


Holtum Noord Business park is situated between the A2 motorway and the Juliana Canal, just half way between the motorway intersections of Het Vonderen (A73 / A2) and Kerensheide (A76-E314 / A2).

Logistic Campus Holtum has direct access to the Barge & Rail terminal at Born, which offers daily container transport to the main ports of Rotterdam and Antwerp including all services needed (more information can be found at www.waalhaven-group.nl/bargeborn). It is also the only inland harbour with its own Custom facilities, enabling shipment directly from Rotterdam to Born without delay.

The municipality of Sittard-Geleen (which Born belongs to) has developed a plan for the improvement of local rail transport. A new dedicated north-south railroad (OLS, obstacle-free logistic system) for freight is part of this plan.


Klik hier om de route naar Logistic Campus Holtum in Google Maps te openen